Privacy & AVG

TA 4 Adelfia, handelend onder de naam Grieks restaurant O’Wayos en hier verder te noemen O’Wayos, heeft haar privacy beleid aangepast aan de wetgeving volgens AVG, mei 2018. Hier volgt een uiteenzetting van dit beleid.

Website met Certificaat

De website van O’Wayos is voorzien van een zogenaamd SSL veiligheidscertificaat. Door dit certificaat wordt het verkeer tussen de website en u browser gecodeerd en daardoor beveiligd tegen tussenkomst van anderen. De website draait onder het veilige https:// protocol. U treft dan ook het bekende slotje aan, links naast het internetadres van de website.

Opgeslagen gegevens

O’Wayos verzorgt thuisbezorg- en afhaalactiviteiten. Dit houdt in dat er een zakelijke relatie ontstaat. Omwille van de Nederlandse wetgeving is O’Wayos verplicht om gegevens bij te houden die nodig zijn om aan alle fiscale wetten te voldoen. Deze bijzondere verplichting staat dan uiteraard ook toe dat O’Wayos deze gegevens gebruikt en opslaat.

O’Wayos gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het verzorgen van deze activiteiten en het doen van fiscale aangiftes. Ze worden niet aan derden verstrekt of gebruikt voor andere doeleinden.

Als betrokkene er voor kiest de persoonsgegevens niet aan te leveren zal O’Wayos haar diensten voor hem/haar niet kunnen uitvoeren.

Omwille van facturering aan klanten (organisatoren, gewone klanten etc.) worden uitsluitend de factuuradressen en mailadressen vastgelegd. Geen persoonlijke gegevens van de contactpersonen.

O’Wayos maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met gebruik van persoonsgegevens. Denk hierbij aan profilering door persoonsgegevens.

Verstrekking gegevens aan derden

Gegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij hier een wettelijk kader aan ten grondslag licht, zoals fiscaliteiten.

Bewaartermijn opgeslagen gegevens

Zoals hierboven aangegeven moet O’Wayos voldoen aan wettelijke fiscale verplichtingen. Een daarvan is de bewaartermijn van administratieve gegevens. Uiteraard bewaren wij alle gegevens gedurende deze periode.

Beveiliging persoonsgegevens

Hoewel het onmogelijk is om 100% veiligheid te garanderen doet O’Wayos uiterste inspanningen om privacy gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Technisch is er alles aan gedaan om gegevens veilig op te slaan. Denk hierbij aan firewalls, virusscanners, sterke wachtwoorden, permanente uitvoering van de laatste updates voor software, operating system en virusscan etc.

O’Wayos is een eenmansbedrijf. Organisatorisch zijn alle persoonsgegevens dientengevolge uitstekend beveiligd. Er is maar 1 persoon, de eigenaar van het bedrijf, die toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Functionaris voor de gegevensbescherming

O’Wayos is geen overheidsinstantie of publieke organisatie. Bovendien is de kernactiviteit niet het verzamelen van persoonsgegevens. Derhalve is er geen Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Verwerkingsregister

Er is een verwerkingsregister conform de AVG voorhanden. Hierin wordt aangegeven welke gegevens worden opgeslagen, voor welk doel, naar aanleiding van welke wettelijke basis, de bewaartermijn en aan wie deze gegevens nog meer worden verstrekt. De inhoud van dit register komt over een met hetgeen u op deze pagina kunt lezen.

Verwerkersovereenkomst

O’Wayos heeft geen verwerkersovereenkomsten mat andere partners of instanties. Alle gegevens worden alleen binnen O’Wayos gebruikt en opgeslagen.

Inzage gegevens

Iedere betrokkene van O’Wayos kan een verzoek richten om inzage te krijgen van alle over hem/haar opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen dan zonder meer en volledig worden kenbaar gemaakt aan de aanvrager. Betrokken heeft ook het recht om gegevens te laten wijzigen of laten verwijderen. Uiteraard kan dit alleen indien Chelona hierdoor haar wettelijke verplichtingen nog kan blijven voldoen.

Klachten

Indien u klachten heeft in relatie tot de opslag van persoonsgegevens door O’Wayos, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. O’Wayos zal er alles aan doen om problemen op te lossen. U heeft uiteraard altijd het recht om een klacht aan te brengen bij de privacy toezichthouder. Chelona zal u hierbij willen helpen als u hier prijs op stelt.

Contactgegevens

O’Wayos, Burgemeester Janssenstraat 4, 6191 JC Beek (046 436 0275)

Contactpersoon, verantwoordelijke privacy : Akis Kehagia (Eigenaar)

Beek , 1 september 2022

0 Item  0,00
Loadding...